1. <b id="tztsu"><form id="tztsu"></form></b>
   1. <tt id="tztsu"><tbody id="tztsu"></tbody></tt>

   2. <u id="tztsu"><small id="tztsu"></small></u>

    <tt id="tztsu"></tt><u id="tztsu"><small id="tztsu"></small></u>

   3. 技术与研发

    技术与研发

     公司致力于光伏技术产业化过程中关键技术研究,重点目标在太阳能电池、组件转化效率的提升,光伏产品的可靠性提高,光伏系统应用技术开发等方面寻求突破。中心发展模式为基础研究和应用研究相结合,产、研同步发展的新型发展模式。中心主要的研究方向包括晶体硅高效太阳能电池、柔性硅基薄膜电池、化合物半导体薄膜太阳能电池、钙钛矿太阳能电池、有机太阳电池、光伏系统和光伏产品检测技术等。

    2019最新网上赚钱项目 273| 758| 433| 735| 785| 996| 493| 609| 853| 263| 899| 986| 524| 260| 933| 640| 380| 991| 475| 380| 962| 227| 487| 206| 181| 862| 936| 783| 279| 675| 716| 410| 810| 471| 363| 577| 853| 390| 575| 54| 20|